Als leidinggevende heb je heel verschillende mensen in je team. De ene persoon is een sociaal dier dat niet uitgepraat raakt. De ander is meer introvert. Waar het ene teamlid het liefst werkt met lijstjes, is de ander liever vrij in zijn doen en laten. Hoe zorg je ervoor dat al die verschillende mensen beter samenwerken in een team? Een DISC-analyse is hét middel.

Kleuranalyse volgens DISC

Misschien heb je als leidinggevende al eens de DISC-kleurenschema’s voorbij zien komen. Het idee erachter is als volgt: iedereen heeft een voorkeur voor een bepaalde manier van communiceren en samenwerken. Grofweg zijn er vier voorkeursstijlen (DISC-profielen) te onderscheiden: blauw, geel, rood en groen. Van nature ben je vaak tot één of twee stijlen geneigd. Elk DISC-profiel heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen.

Thomas Erikson is de man achter de DISC-profielen. Hij schreef er het boek met de dubieuze titel ‘Omringd door idioten’ over. Zijn DISC-kleuranalyse is bedoeld om inzicht te krijgen in jezelf én helpt om beter samen te werken in een team. 

Hoe beter jij als leidinggevende weet hoe jouw teamleden in elkaar steken, hoe beter je mensen in hun spreekwoordelijke kracht kunt zetten.

De vier DISC-profielen

Volgens de DISC-analyse zijn mensen introvert of extravert: een eigenschap die iets zegt over hoe snel en direct je bent. Daarnaast zijn mensen ofwel meer gericht op het eindresultaat, ofwel meer gericht op de mensen met wie ze het doen.

Dat levert vier persoonlijkheidstypen op:

 1. Rood (Dominant, Daadkrachtig): taakgericht en extravert
 2. Geel (Inspirerend, Interactief): mensgericht en extravert
 3. Blauw (Correct, Conformerend) = taakgericht, introvert
 4. Groen (Stabiel, Sociaal) = mensgericht en introvert

DISC-profiel

Beter samenwerken in een team door kleur te bekennen

Als leidinggevende zie je vast weleens strubbelingen tussen je teamleden die te wijten zijn aan verschillende voorkeursmanieren van werken, samenwerken en communiceren. Vaak zijn dat soort hobbels of discussies logisch te verklaren vanuit de DISC-analyse.

Voorbeeld

Je zit met het hele team in een brainstormsessie. Eén van je teamleden is geel en vindt het leuk om in de wildeweg met ondoordachte ideeën te spuwen. Je blauwe collega wordt zichtbaar ongeduldig van zijn gele collega die wel erg lang aan het woord is. Als je blauwe collega iets zegt, zijn het vooral kritische vragen over de ideeën van anderen. Dat frustreert de gele collega dan weer. “Kom zelf dan met ideeën!”, roept diegene uit, waarop het blauwe teamlid nog meer in zijn schulp kruipt. 

Die wederzijdse frustratie is niet gek. Iemand die geel is, is creatief en innovatief, maar kan wat ondoordacht en lang van stof zijn. Iemand die blauw is, maakt de ideeën liever concreet, heeft oog voor detail en stelt kritische vragen om het realistisch te houden. Die vragen voelen voor je gele collega dan weer belemmerend voor zijn creativiteit.

Hoe krijg je als team meer gedaan in minder tijd?

Weten hoe je teamleden in elkaar steken, helpt daar zeker bij. Maar er zijn nog veel meer tips om efficiënter te werken. Nieuwsgierig? Volg Björn, directeur van Tijdwinst en productiviteitsgoeroe, en Tijdwinst op Instagram voor handige productiviteitshacks en andere tips waar je als leidinggevende wat aan hebt.

In het voorbeeld van het blauwe en gele teamlid heb je al gezien dat elk DISC-profiel eigen kwaliteiten en valkuilen met zich meebrengt. Laten we daar verder in duiken. 

DISC-profiel

Rood profiel (direct en taakgericht)

Rode mensen werken gedisciplineerd en zijn ambitieus. Over het algemeen zijn het goede leiders. Ze nemen snel het voortouw, overzien het hele project en houden het tempo er goed in. Typerend is dat ze hun focus leggen op het eindresultaat, meer dan op relaties met anderen. Dit betekent dat ze efficiënt werken en kort en bondig communiceren. Daarbij kunnen ze soms wat ongevoelig overkomen.

Kwaliteiten

 • Goede leiders
 • Proactief
 • Harde werkers
 • Ambitieus
 • Gaan conflicten niet uit de weg
 • Zelfstandig
 • Gericht op het eindresultaat
 • Houden van uitdagingen
 • Leren graag nieuwe dingen
 • Nemen snel beslissingen
 • Werken efficiënt

Valkuilen

 • Komen soms dominant of ongevoelig over
 • Kunnen te direct zijn
 • Zijn soms té snel in hun beslissingen
 • Geneigd tot tunnelvisie
 • Minder empathisch
 • Nemen regels niet te nauw
 • Verliezen snel hun interesse
 • Ongeduldig

Communicatietips

Voor rode mensen werkt het goed als je snel to the point komt, concrete taken geeft en hen ook de mogelijkheid biedt om hun visie te delen. Rode mensen gaan discussies niet uit de weg, alhoewel ze daarin soms vasthouden aan hun gelijk. Focus in feedback op het ‘wat’ en ‘waarom’. Laat bijvoorbeeld blijken hoe die feedback de persoon helpt richting een beter eindresultaat of bijdraagt aan zijn ambities. 

Tips voor de samenwerking

Rode mensen zijn harde werkers met pit. Zorg ervoor dat het werk uitdagend blijft; anders raken ze erop uitgekeken. Rode mensen vinden het prettig om zelf knopen door te hakken en zelfstandig of vanuit een leidende rol ergens aan te werken. In elk geval vinden ze snelheid belangrijk. Laat hen dus niet te veel wikken en wegen over details. 

DISC-profiel

Geel profiel (direct en relatiegericht)

Gele mensen zijn extravert en enthousiast. Ze zien overal kansen, zijn creatief en vormen vaak een onuitputtelijke bron van inspiratie. Daarnaast zijn ze sociaal, communicatief sterk en optimisten pur sang. Soms zijn ze wat lang van stof en kunnen ze ondoordacht zijn in hun ideeën. Ze vinden alles leuk en spannend en komen graag met innovatieve oplossingen of invalshoeken. De focus ligt daarbij alleen niet altijd op het eindresultaat. 

Kwaliteiten

 • Energiek
 • Positief en enthousiast
 • Komen met creatieve ideeën
 • Zien overal kansen
 • Mensen-mensen
 • Communicatief sterk
 • Overtuigend
 • Gemakkelijk in de omgang
 • Nieuwsgierig
 • Flexibel

Valkuilen

 • Niet altijd oog voor de haalbaarheid
 • Lang van stof
 • Minder goed in luisteren
 • Het woord overnemen
 • Soms chaotisch
 • Af en toe slordig
 • Minder goed gefocust
 • Snel op dingen uitgekeken
 • Moeite met afronding

Communicatietips

Gele mensen zijn graag zelf aan het woord; in luisteren zijn ze minder sterk. Ze worden enthousiast als je hen zelf met ideeën laat komen. Hoe creatiever, hoe beter. Soms zijn ze geneigd daarbij het woord over te nemen. Wijs hen hier op een aardige manier op, zodat ook andere teamleden aan bod komen. Ga bij feedback vooral samen het gesprek erover aan. Gele mensen komen vaak zelf met creatieve ideeën voor een oplossing. Doe zelf een aanzet voor concrete stappen; gele mensen zijn niet de beste planners.

Tips voor de samenwerking

Doe vooral een beroep op de creatieve ideeën van gele teamleden bij brainstorms of om problemen op een vindingrijke manier op te lossen. Daarnaast zijn ze als mensen-mensen dé persoon om contacten met klanten te onderhouden of te netwerken. 

Sommige gele personen hebben door hun creatieve en tikkeltje chaotische brein moeite om van creatieve ideeën naar concrete stappen te gaan. Een timemanagement-training kan daar hulp bij bieden. Of doe je gele collega het boek ‘Elke Dag Om 15:00 Uur Klaar’ cadeau. Dat barst van de tips waarmee iedereen beter kan leren plannen.

DISC-profiel

Blauw (taakgericht en indirect)

Met complete lijstjes en heldere planningen maak je een blauw persoon gelukkig. Blauwe mensen zijn vaak analytisch, hechten waarde aan structuur en zijn plichtsgetrouw. Ze zijn vaak wat stil. Maar áls ze hun mond opentrekken, dan moet je opletten: ze weten de juiste kritische vragen te stellen. Blauwe mensen maak je het meest blij als ze aan een duidelijk afgebakende taak werken en zich daarbij mogen vastbijten in details. Overigens kunnen ze zich daar soms te veel in verliezen.

Kwaliteiten

 • Systematische werkers
 • Gestructureerd
 • Goede planners
 • Oog voor detail 
 • Stellen kritische vragen
 • Zorgvuldige werkers
 • Nemen doordachte beslissingen
 • Trouw aan de regels 
 • Werken efficiënt en gedisciplineerd
 • Communiceren kort en bondig

Valkuilen

 • Sceptisch
 • Afwachtende houding
 • Moeite met verandering
 • Perfectionistisch
 • Gereserveerd
 • Houden vast aan bestaande patronen
 • Verliezen zich soms in de details
 • Traag beslissingen nemen
 • Gesloten in contact met anderen

Communicatietips

Blauwe mensen zien graag dat je, net als zij, snel to the point komt. Ze worden blij van heldere briefings en duidelijke uitleg. Geef blauwe mensen wat tijd om over dingen na te denken en die uit te pluizen. Dan komen ze met de beste terugkoppeling. Blauwe personen nemen niet snel zelf het woord. Vraag daarom regelmatig naar hun mening. Wat ze te zeggen hebben, is vaak doordacht en waardevol. 

Feedback ontvangen vinden blauwe mensen niet altijd prettig. Houd het constructief en maak vooral concreet wat je liever wel en niet ziet. Onderbouw met concrete observaties.

Tips voor de samenwerking

Blauwe mensen werken graag zelfstandig, maar kunnen zeker goed samenwerken in een team. Het is vooral belangrijk dat zij regelmatig het woord krijgen en niet ondergesneeuwd raken. Laat blijken dat je hun mening waardeert en vraag er gericht naar. Verder vinden blauwe mensen het prettig als hun taken helder afgebakend zijn. Laat hen gerust repeterend werk doen en de puntjes op de ‘i’ zetten. Juist de kleine details kun je aan blauwe collega’s overlaten. 

DISC-profiel

Groen profiel (relatiegericht en indirect)

Groene mensen zijn sociale wezens, maar zijn rustiger en minder direct dan hun gele collega’s. Ze gaan discussies liever uit de weg, zijn uitstekende luisteraars en zijn vriendelijk. Het teamgevoel is voor hen belangrijker dan hun individuele successen of dan het eindresultaat. Groene mensen houden van samenwerken als team. Ze zijn empathisch en voelen de behoeften van anderen haarfijn aan. De keerzijde is dat ze soms hun grenzen niet aangeven of conflictvermijdend gedrag vertonen.

Kwaliteiten

 • Goede luisteraars
 • Empathisch
 • Vriendelijk
 • Bereid om te helpen
 • Rustig en bescheiden
 • Houden zich aan de regels
 • Gevoelig
 • Stellen het team boven het resultaat
 • Dienstbaar
 • Genuanceerd
 • Werken gestructureerd

Valkuilen

 • Conflictvermijdend
 • Geven niet altijd hun mening
 • Gaan soms te veel op in details
 • Indirecte communicatie
 • Moeite met knopen doorhakken
 • Niet altijd innovatieve ideeën
 • Moeite met verandering
 • Afwachtend
 • Laten zich snel overhalen

Communicatietips

Groene mensen kunnen reflectief luisteren als de besten en geven collega’s het gevoel dat zij gehoord worden. Andersom vinden ze het prettig als anderen ook begrip tonen voor hen. Groene mensen houden niet van conflicten. Voor hen is het belangrijk dat je niet te direct bent. Sta van tevoren stil bij de mogelijke impact van je boodschap en benoem die ook. Gebruik voor feedback een feedbackmodel, zoals de 4 G’s. Je groene collega zal bovendien positieve feedback zeker waarderen.

Tips voor de samenwerking

Een groene collega is iemand op wie je kunt rekenen. Wees duidelijk in wat je verlangt; dan zullen ze goed en doordacht werk leveren. Ze hechten veel waarde aan routine en heldere afspraken. Laat hen ook vooral samenwerken met anderen. Let op: groene mensen kunnen soms ondergesneeuwd raken door rode en gele collega’s. Zorg ervoor dat ze voldoende aan het woord komen en geef hen eventueel tijd om van tevoren ergens over na te denken.

DISC-profiel-4

Dus: beter samenwerken in een team begint bij een kleuranalyse

Weten wat voor kleurtypes collega’s hebben kan enorm helpen om iedereen goed tot zijn recht te laten komen. Het helpt als mensen zelf weten wat voor type ze zijn, maar ook als ze snappen wat voor typen collega’s zijn. 

Dat draagt bij aan beter samenwerken in een team doordat iedereen zijn kwaliteiten en die van collega’s kan benutten, doordat mensen hun communicatie beter afstemmen én doordat iedereen zijn eigen valkuilen beter kent. 

Print dit artikel uit, laat het je collega’s lezen en als je een keer denkt “Waarom loopt dit zo stroef?”, denk dan aan de vier kleurprofielen. Die gaan je helpen om beter samen te werken als collega’s.

Wie zijn wij? 

Wij zijn Tijdwinst en we helpen organisaties om beter samen te werken in een team en helpen professionals om slimmer en prettiger te werken. Als trainingsbureau verzorgen we (online) trainingen in heel Nederland. Zo hebben we al veel mensen mogen helpen om efficiënter te werken, effectievere gesprekken te voeren en feedback te geven op een constructieve manier.

Benieuwd wat we zoal doen? Bekijk onze trainingen voor jouw medewerkers en neem ook zeker een kijkje bij onze blogs voor tips die jou en je team verder helpen.

Mensen vroegen ook

Hoe verbeter je de samenwerking in een team?

Je kunt beter samenwerken in een team door je te verdiepen in het DISC-profiel van elk teamlid. Achterhaal wat de kwaliteiten van je teamleden zijn en hoe zij graag communiceren. Zodra je dat van elkaar weet, kun je de communicatie beter op elkaar afstemmen en teamleden meer laten doen waar zij goed in zijn. 

Hoe kunnen we beter samenwerken?

Beter samenwerken in een team vraagt onder andere om goede communicatie tussen teamleden. Het helpt daarbij als je weet wat de voorkeursstijl is van elk teamlid. Zo kunnen jullie je nog meer op elkaar afstemmen als je bijvoorbeeld feedback geeft. Wijs elkaar verder op een constructieve manier op dingen die beter kunnen om frustraties te voorkomen.

Wat levert een goede samenwerking op?

Je kunt daardoor samen meer gedaan krijgen in minder tijd. Ook leidt het tot een beter resultaat als teamleden samen, ieder vanuit hun eigen kwaliteiten, een bijdrage leveren in het proces. Bovendien vergroot een goede samenwerking het werkplezier. 

Wat is succesvol samenwerken?

Succesvol samenwerken houdt in dat ieder teamlid zijn kwaliteiten kan gebruiken om met het hele team samen tot een beter eindresultaat te komen waar iedereen een bijdrage aan heeft geleverd.